Komentarz do prawa karnego

 
Tytuł:Komentarz do prawa karnego
Url:https://mozgawa.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób obszerny twórczość doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości artykułów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jakim sposobem i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem konkretny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks karny Komentarz stanowi wnikliwe i wszechstronne wyrażenie omowne wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

 
This template downloaded form free website templates